Flexrooster-vo

Meer ruimte voor leerlingen en docenten

Scholing en ondersteuning

Steeds meer scholen hebben belangstelling voor het Flexrooster en in toenemende mate is er behoefte aan begeleiding, scholing en meer.

Vanuit Flexroostervo is het volgende aanbod beschikbaar:

  • Het verzorgen van een presentatie over de werking van het Flexrooster voor een schoolteam
  • Het verzorgen van een presentatie over de werking van het Flexrooster voor een directieteam
  • Een terugkom dag voor de vele vragen rondom invoering
  • Gericht scholingsaanbod voor docenten hetgeen verzorgd wordt door:                    -  Prima Onderwijsontwikkeling -

Scholen kunnen kiezen uit drie modules van Prima Onderwijsontwikkeling:

  • Effectief leren door taak- en procesgerichte feedback
  • Peer feedback, "leerlingen leren veel van leerlingen".
  • Teamgericht werken aan de optimale Flexles

Indien scholen belangstelling hebben gelieven zij zich aan te melden via de website flexroostervo.nl