Flexrooster-vo

 

Scholing en ondersteuning

Steeds meer scholen hebben belangstelling voor het Flexrooster en in toenemende mate is er behoefte aan begeleiding, scholing en meer.

Vanuit Flexroostervo is het volgende aanbod beschikbaar:

  • Het verzorgen van een presentatie over de werking van fase 1 van het Flexrooster voor een schoolteam. hiervoor wordt een uurtarrief gehanteerd en is de nascholing BTW vrij.
  • Het verzorgen van een presentatie over de werking van fase 1 van het Flexrooster voor een directieteam
  • Een terugkom dag voor de vele vragen rondom invoering
  • Het verzorgen van een presentatie over de ontwikkeling naar fase 2 van het flexmodel
  • Gericht scholingsaanbod voor docenten hetgeen verzorgd wordt door:  Prima Onderwijsontwikkeling in de persoon van Ernst Rijnberg.  http://www.primaleren.nl

Scholen kunnen kiezen uit drie modules van Prima Onderwijsontwikkeling:

  • Effectief leren door taak- en procesgerichte feedback
  • Peer feedback, "leerlingen leren veel van leerlingen".
  • Teamgericht werken aan de optimale Flexles

Indien scholen belangstelling hebben gelieven zij zich aan te melden via de website flexroostervo.nl