Flexrooster-vo

 

Studiedag Flexscholen op 19 april 2018

 

Op 19 april 2018 wordt er een studiemiddag voor Flexscholen en belangstellende scholen gehouden op het Laurens Lyceum te Rotterdam. Behalve een aanbod via workshops gericht op het Flexrooster, zal er ook aandacht gevraagd worden hoe de Flexscholen zich met elkaar willen verbinden om in gezamenlijkheid het Flexmodel verder te ontwikkelen. Te denken valt aan de oprichting van een platform, stichting of anders. Belangrijk wordt met name de wens en de wil om met elkaar te delen.

Het programma is binnenkort het bekend. De ontwikkeling naar fase 2 van het Flexmodel zal zeker aan bod komen via een workshop.