Flexrooster-vo

Meer ruimte voor leerlingen en docenten

Belangstelling ?

Het is mogelijk om het Laurens Lyceum te bezoeken om het Flexrooster in werking te zien. Belangstellende scholen worden dan uitgenodigd om om 8.30 uur aanwezig te zijn omdat vanaf dat moment de leerlingen gebruik gaan maken van het Flexrooster.

Met name het ter plekke zien hoe de leerlingen gebruik maken van een bijzonder flexuur dat start om 8.30 uur. Dit is het " stilte lokaal", en het is heel indrukwekkend hoe snel de leerlingen beginnen met studeren. Elke dag maken 100 tot 125 leerlingen hier op basis van eigen keuze gebruik van. Zij gaan de ruimte binnen met een examenopstelling, pakken hun spullen om te leren en starten met het eigen leerproces. De leerlingen kiezen zelf voor welk vak zij willen studeren. 
Leerlingen van klas 1 tot en met klas 6 zitten dan door elkaar net zo als in de andere flexuren.

Op hetzelfde moment kunnen de  leerlingen ook gebruik maken van de keuze voor een algemene flexuur, de studiewerktijd, afgekort SWT. Hier is te zien hoe de leerlingen samen afspreken om te leren en studeren, elkaar overhoren, hoe de junior-mentor samen werkt met "zijn" leerling of de peer met "zijn" leerling.

Bij het zien van de leerlingen wordt duidelijk dat:

  • leerlingen intrinsieke motivatie hebben
  • leerlingen verantwoordelijk willen zijn
  • leerlingen keuzes maken als die geboden worden.
  • leerlingen 10 flexuren op school studeren
  • alle leerlingen dezelfde onderwijsondersteuning kunnen krijgen waardoor er geen "kansenongelijkheid" is